0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Online Alışveriş Sitelerinde E-Hizmet Kalitesi ve E- Hizmet Telafi Kalitesinin E-Sadakat Üzerine Etkileri

Değerli Katılımcı,

Bu anket, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Prof. Dr. A.Ercan GEGEZ danışmanlığında yürütülen, “Online Alışveriş Sitelerinde E- Hizmet Kalitesi ve E-Hizmet Telafi Kalitesi’nin E-Sadakat Üzerine Etkileri” konulu doktora tezinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacak ve sizden herhangi bir kimlik bilgisi talep edilmeyecektir.
Lütfen üye olarak alışveriş yaptığınız online alışveriş sitesini düşünerek anket sorularını cevaplandırınız.
Lütfen bütün soruları cevaplandırdığınızdan emin olunuz.

Cevaplama süresi 8 dk.'dır.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Meysure Evren KİPMAN

Bu ankette 16 soru var.