0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

"Kamu Kurumlarında Örgütsel Adaletin Örgütsel Güven ve Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisinde algılanan örgütsel adaletin rolü"

Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki
etkisinde Lider-Üye etkileşimi ve algılanan örgütsel adaletin rolü

Sayın Katılımcı,

Bu anket formu Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda Prof.Dr. Deniz BÖRÜ danışmanlığında Sadık KARAKUŞ tarafından hazırlanan "Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinde Lider-Üye etkileşimi ve algılanan örgütsel adaletin rolü" başlıklı yüksek lisans tezi kapsamında yapılan araştırma için hazırlanmıştır.

Aşağıdaki ifadeler “işiniz ve/veya işyeriniz hakkındaki düşüncelerinizi ve görüşlerinizi saptamaya” yönelik bilimsel bir araştırma ile ilgilidir.Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlar bilimsel ahlaka uygun olarak gizlilik içerisinde değerlendirilecektir.Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim.  

Sadık KARAKUŞ

sadik@marmara.edu.tr

 

Bu ankette 153 soru var.