Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

REKABET STRATEJİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Demografik
Cinsiyetiniz?
Yaşınız?
Mezuniyet durumunuz?
Meslekteki kıdem süreniz?
Firmadaki hizmet süreniz?
Firmadaki görev tanımınız?
Çalıştığınız sektör?
Çalıştığınız departman?
Firmada çalışan personel sayısı?

İşletmenizin sektördeki faaliyetlerini hangisi daha iyi tanımlar?

Rekabet Stratejileri

Aşağıdaki ifadelere işletmeniz için ne kadar katıldığınızı belirtiniz.

(1: Kesinlikle Katılmıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum)

Sektör için yeni pazarlama teknikleri kullanır.
Dağıtım kanallarını (müşteri ile aracılık sağlayan kuruluşları) baskın bir şekilde kontrol altında tutar.
Yeni ürün ve hizmetler geliştirmek üzere araştırmalar yapar
Sektördeki rakiplere göre daha iyi müşteri hizmeti sunar
Yeni ürünleri ya da hizmetleri rakiplerinden çok daha önce pazara sürer
Benzer kalitedeki ürün ve hizmetleri rakiplerine oranla daha düşük fiyattan sunar
Hammaddeleri / hizmetleri rakiplerinden daha düşük fiyata elde eder.
Yatırımları için gereken sermayeyi rakiplerinden daha ucuza temin eder.
Yeni ürün geliştirmek yerine üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için yatırım yapar.
Dağıtım sisteminin maliyetini minimuma indirir.
Sipariş ile teslimat arasındaki süreyi minimuma indirir.
Pazarlamada belirli coğrafi bölgelere odaklanır
Kişilere özel ürün ve hizmetler tasarlar.
Özel bir tüketici grubunu hedefler.
Niş (küçük bir tüketici grubuna özel) pazarlarda rekabet eder.
Müşteri sadakati geliştirmek için özel bir çaba sarf eder.
Pazar koşulları

Aşağıdaki ifadelere işletmenizin faaliyet gösterdiği pazar için ne kadar katıldığınızı belirtiniz.

(1: Kesinlikle Katılmıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum)

Faaliyet gösterdiğimiz pazar sürekli büyümektedir.
Faaliyet gösterdiğimiz pazarın ileriki 12 aydaki durumu iyi gözükmektedir.
Müşteri tercihleri sürekli değişmektedir.
Sosyal değerler sürekli değişmektedir.
İş çevresi sürekli değişmektedir.
Gelecekte yaşanacak değişimleri sezmek oldukça güçtür.
Gelecekteki rekabet düzeyini tahmin etmek oldukça güçtür.
Gelecekteki tehditleri öngörmek oldukça güçtür.
Faaliyet gösterdiğimiz pazar yeniliklere açıktır.
İnsan Kaynakları Politikaları
İşgören ihtiyacı için dış kaynaktan hangi oranda yararlanılır? (1:%80-100 arası dış kaynak kullanımı; 2: %60-80 arası dış kaynak kullanımı; 3:%40-60 arası dış kaynak kullanımı; 4: %20-40 arası dış kaynak kullanımı; 5: %0-20 arası dış kaynak kullanımı)
İşgören devir hızı (personel sirkülasyonu) sektörünüze göre ne düzeydedir? (1:Çok Düşük; 2:Düşük; 3:Ne düşük ne yüksek; 4:Yüksek; 5: Çok yüksek)
Departman yöneticilerinizin stratejik kararlara katılımı ne düzeydedir?(1:Çok Düşük; 2:Düşük; 3:Ne düşük ne yüksek; 4:Yüksek; 5: Çok yüksek)
İş tanımları, prosedürleri ve standartları nasıl tanımlarsınız? (1:Tamamen sabit ve ayrıntılı; 2:Büyük oranda sabit ve ayrıntılı; 3:Ne sabit ve ayrıntılı, ne de esnek ve yaratıcılığı teşvik eden; 4: Büyük oranda esnek ve yaratıcılığı teşvik eden; 5: Tamamen esnek ve yaratıcılığa teşvik eden)
Yöneticilerin astlarla iletişimini ne şekildedir? (1:Sürekli emir ve karar akışı; 2:Çoğunlukla emir ve karar akışı; 3:Ne tamamen emir ve karar akışı ne de tamamen danışma ve bilgilendirme; 4: Çoğunlukla danışma ve bilgilendirme; 5: Sürekli danışma ve bilgilendirme)
Çalışanlara ne derecede yetki ve sorumluluk verilir? (1:Çok Düşük; 2:Düşük; 3:Ne düşük ne yüksek; 4:Yüksek; 5: Çok yüksek)
İşletmenizdeki kuralların katılığı ve prosedürlere bağlılık ne düzeydedir? (1: Çok katı; 2:Katı; 3:Ne katı ne esnek; 4: Esnek; 5: Çok esnek)
Seçme ve yerleştirme sürecinde genellikle (çok kendine has işler dışında) hangi tip işgöreni tercih edersiniz? (1: Kesinlikle sabırlı ve disiplinli işgören; 2: Çoğunlukla sabırlı ve disiplinli işgören; 3: Ne tamamen sabırlı ve disiplinli, ne de tamamen yaratıcı ve yetenekli işgören; 4: Çoğunlukla yaratıcı ve yetenekli işgören; 5: Kesinlikle yaratıcı ve yetenekli işgören)
Seçme ve yerleştirme süreci elindeki işgöreni tutma odaklı (korumacı) mı yeni yetenekleri işletmeye katma odaklı (proaktif) midir? (1: Tamamen korumacı; 2: Genellikle korumacı; 3: Ne tamamen korumacı ne de tamamen proaktif; 4: Genellikle proaktif; 5: Tamamen proaktif)
Seçme ve yerleştirme sürecinde yalnızca işe özel kriterler mi esastır yoksa bunun yanında işletmede çalışacak tüm personel için belirlenmiş genel yetkinliklere de bakılır mı? (1: Yalnızca işe özel kriterlere bakılır; 2: Büyük oranda işe özel kriterlere bakılır; 3: İşe özel kriterleri sağlayanların genel yetkinliklerine de bakılır; 4: Genel yetkinlikler işe özel kriterler kadar önemlidir; 5: Genel yetkinlikler işe özel kriterlerden daha fazla önemlidir)

Seçme yerleştirme sürecinde genellikle (çok kendine has işler dışında) hangi tip işgören tercih edilir? (1: Kesinlikle disiplinli ve kuralcı; 2: Çoğunlukla disiplinli ve kuralcı; 3: Ne tamamen disiplinli ve kuralcı, ne de tamamen inisiyatif kullanan ve değişim yaratan; 4: Çoğunlukla inisiyatif kullanan ve değişim yaratan; 5: Kesinlikle inisiyatif kullanan ve değişim yaratan)

Performans bireysel olarak mı ölçülür yoksa takım performansı mı önemlidir? (1: Tamamen bireysel; 2: Büyük oranda bireysel; 3: Ne tamamen bireysel ne tamamen takım; 4: Büyük oranda takım; 5: Tamamen takım)

Hedefler işgörenlere dikte mi edilir yoksa işgörenlerle birlikte mi belirlenir? (1: Tamamen dikte edilir; 2: Çoğunlukla dikte edilir; 3: Ne tamamen dikte edilir ne de tamamen birlikte belirlenir; 4: Çoğunlukla birlikte belirlenir; 5: Tamamen birlikte belirlenir)

Performans ölçümü iş odaklı (hedef bazlı) mıdır kişi odaklı (yetkinlik bazlı) mıdır? (1: Tamamen iş odaklı; 2: Çoğunlukla iş odaklı; 3: Ne tamamen iş, ne de tamamen kişi odaklı; 4: Çoğunlukla kişi odaklı; 5: Tamamen kişi odaklı)

Eğitim işle mi sınırlıdır sürekli midir? (1: Tamamen mesleki eğitim; 2: Büyük oranda mesleki eğitim; 3: Ne tamamen mesleki eğitim ne de tam olarak sürekli eğitim; 4: Büyük oranda sürekli eğitim; 5: Tamamen sürekli eğitim ve geliştirme)

Eğitim sadece ortaya çıkan ihtiyaçlara göre düzensiz olarak mı yapılır yoksa gelişim odaklı ve sürekli midir? (1: Tamemen ihtiyaçlara göre ve düzensiz; 2: Genellikle ihtiyaca göre ve düzensiz; 3: Ne tamamen ihtiyaca göre ve düzensiz, ne de tamamen gelişim odaklı ve sürekli; 4: Büyük oranda gelişim odaklı ve sürekli; 5: Tamamen gelişim odaklı ve sürekli)

Sektörünüze göre değerlendirdiğinizde eğitim ve geliştirme kısa vadeli mi planlanır uzun vadeli mi? (1: Tamamen kısa vadeli; 2:Kısa vadeli; 3: Ne tamamen kısa ne de tamamen uzun vadeli; 4:Uzun vadeli 5: Tamamen uzun vadeli)

Personele verilen temel ücret sektörünüze göre ne düzeydedir? (1: Çok düşük; 2:Düşük; 3: Ne düşük ne yüksek; 4: Yüksek; 5: Çok yüksek)

Sektörünüze göre personele verilen sosyal yardımlar/ yan haklar / ek olanaklar ne düzeydedir? (1: Maaş dışında herhangi bir yan hak ya da ek olanak yoktur; 2: Sınırlı yan haklar; 3: Ne sınırlı ne de geniş yan haklar; 4: Geniş yan haklar; 5: Neredeyse maaş kadar önemli yan haklar)

İşletme Performansı

En büyük rakibinizle işletmenizin son üç yılını kıyasladığınızda, işletmenizi aşağıdaki kriterlere göre nasıl değerlendirirsiniz? (1: Oldukça Başarısız; 5: Oldukça Başarılı)

Satışlar
Finansal performans (karlılık, ciro, vb.)
Pazar payındaki büyüme
Mali hedeflerinin gerçekleşmesi
Hedeflere ulaşabilme derecesi
Rakiplerine göre durumu
Kurumsal imajı
Zor durumlarla başa çıkma düzeyi
Nitelikli insan gücüne sahip olma düzeyi
Performans seviyesinin talepleri karşılamadaki yeterliliği