0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'nin İnsan Kaynaklarının Dönüşümüne Etkisi: Marmara Üniversitesi Örneği

Değerli Katılımcı,

Aşağıda sunulan anket, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için hazırlanan ve Doç. Dr. Berat BİR danışmanlığında yürütülen, “Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’nin İnsan Kaynaklarının  Dönüşümüne Etkisi: Marmara Üniversitesi Örneği” başlıklı yüksek lisans tez çalışmasının araştırma bölümü için hazırlanmıştır.

Bu araştırma Marmara Üniversitesi idari personelinin EBYS’ye uyumunu ve kurumda yaşanan dönüşüme olan direncini ölçmeye yönelik olup alınan verilerle EBYS’nin kurumun insan kaynağına olan etkisini belirlenmek amaçlanmıştır. Sadece Marmara Üniversitesinde görev yapan idari personele uygulanacak bu anket çalışması tamamen akademik amaçlı bir çalışma olup, ankete verilen cevaplar sadece istatistiki bilgiler için kullanılacaktır. Değerli zamanınızı ayırarak soru formuna vereceğiniz yanıtlar, bu çalışmanın sonuçlandırılmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır.

Göstermiş olduğunuz ilgiden ve ayırmış olduğunuz zamandan dolayı teşekkür ederiz.

 

Mukaddes BEKTAŞ

Marmara Üniversitesi

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi

mbektas@marmara.edu.tr

Bu ankette 14 soru var.