Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Çalışanların Örgüte Bağlılıklarıyla İlişkili Faktörler Üzerine Bilimsel Bir Araştırma

Değerli Katılımcı,
Aşağıda yer alan anket formu Türkiye'de yürütülmekte olan bir doktora çalışması kapsamında veri toplamak amacı ile hazırlanmıştır.Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlar bilimsel ahlaka uygun olarak gizlilik içerisinde değerlendirileceğinden soruları samimiyetle cevaplandırmanız çalışmanın güvenilirliğini artıracaktır. Araştırmadan sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi için hiçbir sorunun boş bırakılmaması çok önemlidir. Araştırma sonuçları hiç bir şekilde kurununuz ile paylaşılmayacak, sadece bilimsel amaçla kullanılacaktır. Bu yüzden adınızı belirtmenize gerek yoktur. İçtenlikle cevapladığınız ve değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla, 
Prof. Dr. Refika Bakoğlu Deliorman
 
Doktora Öğrencisi Mukaddes BAHAR    
e-mail: mukaddesbahar@yahoo.com
Bu ankette 78 soru var.
BÖLÜM 1
Çalıştığınız işletmeyi/kurumu dikkate alarak, aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. 
İfadelere ne derece katıldığınıza ilişkin görüşünüzü “hiç katılmıyorum”dan “tamamen katılıyorum”a doğru uzanan ölçek üzerinde değerlendiriniz ve ölçek değerini gösteren kutucuğu işaretleyiniz.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
1. Bu kurumdaki kişiler, başkalarını ezerek yükselmeye çalışır.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
2. Bu departmanda kimsenin asla ters düşmediği nüfuzlu bir grup her zaman olmuştur.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
3. Çalışanlar, yerleşik fikirleri eleştirseler bile açıkça düşüncelerini ifade etmeye teşvik edilir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
4. Buralarda “evet efendim”cilere yer yoktur; üstlerle aynı fikirde olmamak anlamına gelse bile, iyi fikirler her zaman istenir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
5. Bu kurumda, güçlü olanlarla aynı fikirde olmak en iyi alternatiftir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
6. Bu kurumda, suyu bulandırmamak en iyisidir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
7. Bazen sessiz kalmak, sistemle mücadele etmekten daha kolaydır.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
8. Başkalarına duymak istediklerini söylemek, bazen doğruyu söylemekten daha iyidir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
9. Söylendiği gibi düşünmek, kendi fikrini üretmekten daha güvenlidir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
10. Bu departmanda çalıştığım sürece, maaş ve terfi politikalarının politik olarak uygulandığını hiç görmedim.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
11. Birinin yayınlanan politikalara uymayan bir şekilde maaş zammı veya terfi aldığını hatırlamıyorum.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
12. Aldığım zamların hiçbiri, zamların neye göre belirleneceğine ilişkin politikalara uygun değildi.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
13. Açıklanan maaş ve terfi politikalarının, maaş ve terfilerin nasıl belirlendiği ile hiçbir alakası yok.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
14. Maaş zammı ve terfi kararları söz konusu olduğunda, politikalar anlamsızdır.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
15. Buralarda terfilere fazla değer verilmez çünkü son derece politik şekilde belirlenir.
BÖLÜM 2
Çalıştığınız işletmeyi/kurumu dikkate alarak, aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. 
Lütfen olmasını istediğiniz gibi değil var olan durumu düşünerek, ifadelere ne derece katıldığınıza ilişkin görüşünüzü “hiç katılmıyorum”dan “tamamen katılıyorum”a doğru uzanan ölçek üzerinde değerlendiriniz ve ölçek değerini gösteren kutucuğu işaretleyiniz.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
1. Bu kurumda, çalışanlar çoğunlukla kendilerini düşünürler.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
2. Bu kurumda çalışanların başlıca sorumluluğu, öncelikle verimliliği göz önüne almaktır.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
3. Bu kurumda, çalışanlardan kendi kişisel ve ahlaki inançlarına göre davranmaları beklenir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
4. Bu kurumda çalışanlardan, kurumun menfaatleri için her şeyi yapmaları beklenir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
5. Bu kurumda, çalışanlar birbirlerinin iyiliğini gözetirler.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
6. Bu kurumda, çalışanların kendi şahsi ahlaki ve etik değerlerine yer yoktur.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
7. Bu kurumda, kural ve prosedürlere sıkı sıkıya uymak çok önemlidir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
8. Bu kurumda, yapılan iş sadece kurumun menfaatlerine zarar verirse yetersiz kabul edilir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
9. Bu kurumda çalışanlar neyin doğru neyin yanlış olduğuna kendileri karar verirler.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
10. Bu kurumda, çalışanlar kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutarlar.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
11. Bu kurumda, her çalışanın kendi doğru ve yanlış anlayışının var olduğu önemle göz önünde bulundurulur.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
12. Bu kurumda en önemli husus tüm çalışanların iyiliğinin gözetilmesidir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
13. Bu kurumda, bir kararla ilgili olarak ilk göz önünde bulundurulan husus kanunları ihlal edip etmediğidir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
14. Bu kurumda, çalışanlardan en önemli beklenti her şeyden önce mesleki standart ve kurallara uymalarıdır.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
15. Bu kurumda, çalışanların kurum kural ve prosedürlerinden ayrılmaması beklenir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
16. Bu kurumda, çalışanlar, öncelikle bir başka çalışma arkadaşları için en iyi olanı göz önünde bulundururlar.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
17. Bu kurumda, çalışanlar kurum menfaatlerini her şeyin üstünde tutarlar.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
18. Bu kurumda, başarılı çalışanlar, yazılı talimatlara göre hareket edenlerdir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
19. Bu kurumda en verimli yol, her zaman en doğru yol olarak kabul edilir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
20. Bu kurumda, çalışanların yasal ve mesleki standartları sıkı sıkıya takip etmeleri beklenir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
21. Bu kurumda çalışanlar diğer çalışanlar için en iyi olanı göz önüne alırlar.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
22. Bu kurumda, çalışanlara kendi kişisel etik değerleri yol göstermektedir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
23. Bu kurumda başarılı çalışanlar, kurum politikalarına sıkı sıkıya uyanlardır.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
24. Bu kurumda, mesleki kanun ya da etik kurallar öncelikli olarak göz önünde bulundurulurlar.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
25. Bu kurumda, çalışanlardan beklenen her şeyden önce verimli bir şekilde çalışmaktır.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
26. Bu kurumda, her zaman, müşteri ve toplum için doğru olanın yapılması beklenir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
27. Bu kurumda çalışanlar açısından takım ruhu önemlidir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
28. Bu kurumda çalışanların dış çevreye karşı güçlü bir sorumluluk anlayışları vardır.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
29. Bu kurumda alınan kararların öncelikli olarak kara olan katkısı göz önünde tutulur.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
30. Bu kurumda çalışanlar aktif olarak müşterinin ve halkın menfaati ile ilgilenirler.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
31. Bu kurumda herkes, çalışanlar için genelde en iyisi ne ise onunla ilgilenirler.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
32. Bu kurumda her bir çalışan için en iyisini yapmak öncelikli öneme sahiptir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
33. Bu kurumda çalışanlar kendileri için en iyi olanla çok ilgilidirler.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
34. Bu kurumda, alınan kararların öncelikli olarak müşteri ve halk üzerindeki etkisine dikkat edilir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
35. Bu kurumda kararlar alınırken her bir çalışanın düşünülmesi beklenir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
36. Bu kurumda sorunlara daima etkin çözümler aranır.
BÖLÜM 3
Çalıştığınız işletmeyi/kurumu dikkate alarak, aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz.
İfadelere ne derece katıldığınıza ilişkin görüşünüzü “hiç katılmıyorum”dan “tamamen katılıyorum”a doğru uzanan ölçek üzerinde değerlendiriniz ve ölçek değerini gösteren kutucuğu işaretleyiniz.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
1. Kariyerimin geriye kalanını bu kurumda geçirmekten mutluluk duyarım.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
2. Çalıştığım kurumun problemlerini kendi problemimmiş gibi hissediyorum.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
3. Çalıştığım kurumda iken kendimi “ailenin bir parçasıymış” gibi hissediyorum.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
4. Bu kuruma duygusal açıdan bağlandığımı hissediyorum.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
5. Bu kurum benim için kişisel olarak büyük anlam taşır.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
6. Çalıştığım kuruma karşı güçlü bir aidiyet duygusu hissediyorum.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
7. İstesem de hemen şimdi bu kurumdan ayrılmak çok zor olacak.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
8. Şu anda bu kurumdan ayrılmaya karar verirsem, yaşamım altüst olacaktır.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
9. Yakın gelecekte bu kurumdan ayrılmak benim için çok maliyetli olacaktır.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
10. Şu anda bu kurumda çalışmam, bir istek olduğu kadar bir gerekliliktir.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
11. Bu kurumdan ayrılmak için çok az seçeneğim olduğuna inanıyorum.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
12. Bu kurumda kalmamın nedenlerinden biri de, elverişli alternatiflerin az olmasıdır.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
13. Bu kurumda çalışmaya devam etmemin temel nedenlerinden biri de, ayrılmamın çok büyük kişisel fedakârlık gerektirmesidir.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
14. Bu kuruma kendimden çok fazla şey katmamış olsaydım (yıllar, fikirler, kariyer vb.), başka bir yerde çalışmayı düşünebilirdim.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
15. Bu kurumda çalışmaya devam etmeyi bir zorunluluk olarak hissediyorum.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
16. Bana avantaj sağlıyor olsa bile, şu anda çalıştığım kurumdan ayrılmanın doğru olmayacağını hissediyorum.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
17. Şu anda çalıştığım kurumdan ayrılırsam, suçluluk hissederim.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
18. Çalıştığım kurum sadakatimi hak ediyor.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
19. Kurumda çalışan insanlara karşı bir yükümlülüğüm olduğundan dolayı, kurumumdan ayrılmayı düşünmüyorum.  
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
20. Çalıştığım kuruma çok şey borçluyum.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Cinsiyetiniz?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Yaşınız?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Eğitim düzeyiniz?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Görev ünvanınız?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Çalıştığınız sektör ve departman?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Bu işletmede geçen çalışma süreniz?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Çalışma hayatınızda geçen toplam süreniz?