Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezun Aşamasına Gelen Öğrenci Anketi

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKET ANALİZ FORMU

 

 

 

AMACI

Eğitim Verimliliği, Teknolojisi ve Akreditasyon Süreci Memnuniyet Anketlerinin Yapılması

KONUSU

SON SINIF ÖĞRENCİLERİ ÇIKIŞ ANKETİ

PERİYODU

Yıllık

TARİHİ

HAZİRAN 2019

 

Sevgili Öğrencilerimiz, Yeni Mezunlarımız/Meslektaşlarımız,

 

Bugün en mutlu günümüz. Çünkü sizi mezun ettik. Bununla gurur duyuyoruz. Ancak bu içi boş bir gurur değil. Yetişmişliğinize güvenimiz tam. Gelecekte Marmara Üniversitesinin adını güvenle temsil edeceğinize inanıyoruz.

 

Üniversitemiz sürekli daha iyi ve daha çağdaş olmanın peşinde. Öğrenciliğiniz süresince eminiz ki bu durumu yakından izlediniz; gelişmelere tanık oldunuz. Bu anketi sizden alacağımız bilgilerle üniversitemizi daha iyi konuma getirme amacıyla düzenledik. Aslında, şimdi mezunlarımız olarak bize daha da yakınsınız. Fakültemizle ilişkilerinizi her zaman canlı tutacağınıza inanıyoruz. Bizler de sizinle sık sık bir araya gelip görüş ve düşüncelerinizi alacağız.

 

Katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, yaşam boyu sağlık, huzur ve başarılar dileriz.

Bu ankette 17 soru var.
Bölüm I - Demografik Bilgi
Cinsiyetiniz
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Doğum yılınız
Doğum yeriniz
Mezun olduğunuz:
Anne/Babanızın son eğitim durumu

Anne

Baba

Bölüm II - Öğretim ve Öğretim Üyeleri Hakkında Genel İzlenimler
Bölümünüzdeki deneyimlerinize dayanarak, lütfen en uygun seçeneği işaretleyiniz.
Öğretim ve Öğretim Üyeleri Hakkında Genel İzlenimler

Öğretim üyeleri konularına hakimdi ve dersleri zevkle anlattıkları anlaşılıyordu.

Öğretim üyeleri derslere hazırlıklı gelip konuları planlı olarak işliyorlardı.

Öğretim üyelerinin ders sırasında öğrencilere karşı tavrı olumluydu.

Öğretim üyeleri öğrenciler arasında ayırım yapmıyorlardı.

Öğretim üyelerinin sınav değerlendirmeleri anlaşılır ve adildi.

Ofis saatlerinde öğretim üyelerine rahatça ulaşıp yardım almak mümkündü.

Danışmanımın önerileri yol gösterici ve faydalıydı.

Araştırma görevlilerinin öğrencilere karşı tutumu yapıcıydı.

Dersler için önerilen kitaplar faydalı ve gerekliydi.

Hazırlık Okulunda almış olduğum İngilizce eğitim, dersleri izleyebilmem ve yabancı kaynakları kullanmam için yeterliydi.

Aldığım eğitim, takım çalışmasına uygundu ve liderlik becerilerimi geliştirmeye katkıda bulundu.

Derslerde verilen proje ve ödevler faydalı ve gerekliydi.

Açılan teknik seçmeli dersler çeşitlilik ve içerik açılarından yeterliydi.

Bölüm III - Üniversite Olanakları Hakkında Genel İzlenimler
Bölümünüzdeki deneyimlerinize dayanarak, lütfen en uygun seçeneği işaretleyiniz.
Üniversite Olanakları Hakkında Genel İzlenimler

Kütüphane olanakları yeterliydi.

Bilgisayar olanakları ve desteği yeterliydi.

Laboratuvar altyapısı ve sunulan imkanlar yeterliydi.

Öğrenci İşleri tarafından sunulan hizmetler hızlı ve yeterliydi.

Üniversitedeki yemek imkanları yeterliydi.

Üniversite tarafından sunulan medikososyal imkanlar yeterliydi.

Üniversite tarafından sunulan sportif imkanlar yeterliydi.

Üniversite tarafından sunulan kültürel etkinlikler yeterliydi

Bölüm IV - Üniversite-Fakülte-Bölüm Hakkında Genel İzlenimler
Bölümünüzdeki deneyimlerinize dayanarak, lütfen en uygun seçeneği işaretleyiniz.
Üniversite-Fakülte-Bölüm Hakkında Genel İzlenimler

MÜ toplum ve sorunlarına karşı yeterli hazırlanabilmem ve bilgilenmem için gerekli çabayı gösterdi.

MÜ sanat ve kültürel etkinliklerle zengin bir ortam oluşturarak moral değerlerimin zenginleşmesine katkıda bulundu.

Üniversite yönetimi, öğrenci kulüplerine gerekli maddi ve manevi desteği sağlayarak kişi/grupların hobi ve sosyal ilişki geliştirmesine katkıda bulundu.

Üniversitede düzenlenen ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikler, alanımdaki son gelişmeleri izlememe olanak sağladı.

Aldığım eğitimin iş hayatımda yeterli olacağına inanıyorum.

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü herkese öneririm.

Eğer her şeye yeniden başlayabilseydim, yine okulumu seçerdim.

MÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmaktan gurur duyuyorum.

Bölüm V – Program Çıktıları Anketi

Bölüm Program Çıktıları öğrencinin öğrenimine katkısı açısından değerlendirilmesi:

Lütfen Genel Not Ortalamanız (GANO) hangi aralıkta olduğunu işaretleyiniz
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde aldığınız eğitim ile aşağıdaki bilgi/farkındalık/becerileri ne ölçüde kazandığınızı düşünüyorsunuz? Lütfen en uygun seçeneği işaretleyiniz.

1.a. Matematik, fen ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olma

1.b. Bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanma

2.a. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanma

2.b. Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanma

3.a. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi kazanma

3.b. Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanma

4. Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanma

5. Bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü karmaşık problemlerin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanma

6.a. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanma

6.b. Bireysel olarak çalışma becerisi kazanma

7.a. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanma

7.b. Yabancı dilde etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi kazanma

7.c. Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanma

8.a. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci kazanma

8.b. Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma

9.a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci

9.b. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

10.a. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi

10.b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma

11.a. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olma

11.b. Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibi olma

11.c. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olma

12.a. Türevsel denklemler, integral hesapları, doğrusal cebir, istatistik ve olasılık konuları hakkında bilgi sahibi olma

12.b. Ayrık matematik konusu hakkında bilgi sahibi olma

13. Karmaşık elektrik ve elektronik cihazların, yazılımların ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin tasarım ve analizi için gerekli matematik bilgisi, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimleri konularında bilgi sahibi olma

14.a. Veri yapıları ve algoritma analizi konuları hakkında bilgi sahibi olma

14.b. Veri tabanı yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olma

14.c. İşletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olma

14.d. Yazılım mühendisliği hakkında bilgi sahibi olma

14.e. Bilgisayar mimarisi hakkında bilgi sahibi olma

14.f. Otomat kuramı hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm VI – Gelecekle İlgili Planınız
Hangi sektörde çalışmayı düşünüyorsunuz? (birden fazla seçim yapabilirsiniz.)
Lisansüstü eğitim yapmayı düşünüyor musunuz?
Hangi üniversitede ve hangi alanda?
Mezuniyet sonrası yurt dışında eğitiminize devam etme gibi bir isteğiniz var mı? 
Mezuniyet sonrası yurt dışında çalışma planınız / isteğiniz var mı? 
Bölüm VII - Yorumlarınız

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün beğendiğiniz nitelikleri nelerdir?

Marmara Üniversitesi ve/veya bölümünüz ile ilgili iyileştirilmesini istediğiniz konular nelerdir? (Lütfen önerilerinizi somut olarak yazınız)