Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İşveren Anketi

 
 

                               MARMARA ÜNİVERSİTESİ

                               MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

                              BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

                             İŞVEREN ANKET FORMU

 

Sayın İşveren,

 

Mezunlarımızın iş yaşamlarında kaliteli hizmet verebilmeleri üniversitemiz ve bölümümüz açısından büyük öneme sahiptir. Bu amaçla sizden geri bildirim beklediğimiz aşağıdaki anket formu hazırlanmış olup, bu anket formunda bölümümüz mezunları genel kriterler açısından değerlendirilecektir. Değerli vakitlerinizi vererek dolduracağınız bu anket formu mezunlarımızın bilgi ve becerilerinin, kendilerine verilen görevlere yaklaşımlarının, problem çözme yetilerinin, yaşam boyu öğrenmeye yatkınlıklarının ölçülmesi konusunda bize yardımcı olacaktır. Mezunlarımız hakkında verilen anket formunun doldurulması ve ilave görüş ve önerilerinizin belirtilmesi bizim için büyük önem arz etmektedir. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Not: Firmanızda ya da biriminiz altında daha önceki senelerde çalışmış M.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarımız da değerlendirilebilir.

 

Saygılarımızla.

 

                                  Prof. Dr. Haluk Rahmi Topçuoğlu

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

Mühendislik Fakültesi

Tel: (216) 3472859

Email:haluk@marmara.edu.tr                                                                                      

 

Bu ankette 9 soru var.
1. İşveren/Firma Bilgileri
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Formu Dolduran Kişinin
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Firmanın Faaliyet Alanı:
2. Program çıktılarının değerlendirilmesi
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Mezunlarımızı bölümümüz program çıktılarını açısından aşağıdaki formu doldurarak değerlendiriniz.

 

1: Kesinlikle Katılmıyorum

2: Katılmıyorum

3: Biraz Katılıyorum

4: Katılıyorum

5: Kesinlikle Katılıyorum

a) Matematik, fen ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir.

b) Teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.

c) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir.

ç) Uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir.

d) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisine sahiptir.

e) Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir.

f) Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir.

g) Bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü karmaşık problemlerin veya araştırma konularının incelenmesi ve geliştirilen sistemlerin test edilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.

ğ) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahiptir.

h) Bireysel olarak çalışabilme ve insiyatif alabilme becerisine sahiptir.

ı) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.

i) İngilizce dil bilgisine sahiptir.

j) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisine sahiptir.

k) Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir.

l) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir.

m) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.

n) Güncel/Çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibidir.

o) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

ö) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye sahiptir.

p) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgiye sahiptir.

r) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahiptir.

s) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgiye sahiptir.

ş) Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

t) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir.

3. Yetenek ve Beceriler Açısından Değerlendirme
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)

Bölümünüz mezunlarını iş ortamının gerektirdiği yetenek ve beceriler açısından aşağıda verilen formu doldurarak değerlendiriniz.

 

1: Kesinlikle Katılmıyorum

2: Katılmıyorum

3: Biraz Katılıyorum

4: Katılıyorum

5: Kesinlikle Katılıyorum

 

a) Mühendislik bilgilerini uygulama/kullanma becerisine sahiptir.

b) Problemlere yaratıcı ve yeni çözümler getirebilir.

c) Teknik raporları yazma, anlama ve yorumlama becerisine sahiptir.

ç) İşyerinin gerektirdiği konularda proje hazırlama becerisine sahiptir.

d) Performans ve zamanlama açısından profesyoneldir.

e) Mantıklı düşünür, kabulleri ve sınırları tartışabilir.

f) Belirli bir operasyon protokolünü takip edebilir.

g) Sosyal, ekonomik, politik ve çevresel konulara duyarlılık gösterir.

ğ) Teknik ve mesleki gelişimin gereği olan sürekli eğitim ve hizmet içi eğitimlere katılır.

h) Toplumsal değerleri anlayıp yeni proje fikri üretebilir.

4. Genel Değerlendirme
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezunlarımızın kuvvetli/zayıf yönü nedir?
Bölüm mezunlarımızın beklentilerinizi karşılaması yönünde önerilerinizi yazınız.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Bilgisayar Mühendisliğine yönelik sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde yapmayı  düşündüğünüz etkinlikler varsa belirtiniz.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Sektörde öğrencilerimizi yeni teknolojiler konusunda bilgilendirmek amacıyla seminer vermek ister misiniz? Cevabınız evet ise hangi konularda vermek istersiniz?
Diğer görüşleriniz: