0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Mühendislik Fakültesi'ni Yeni Kazanan Öğrenciler için Anket

Evrensel ölçütlerde mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen MÜ  Mühendislik Fakültesi, eğitim-öğretim programlarında geniş çaplı bir iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışması yürütmektedir. Bu çalışmaya temel olmak üzere, öğretim üyelerimizin görüşleri doğrultusunda bölümlerimizin vizyonu, misyonu, eğitsel hedefleri 2006-2011 Stratejik planında belirlenmiştir. Bu nedenle elde edilen izleme sonuçlarına göre eğitim-öğretim programlarımızda gerekli düzenlemeler ve değişiklikler yapılacaktır. Bu değerlendirmeler için en önemli girdilerden birini siz öğrencilerimizin görüşleri oluşturacaktır.

 

Katkılarınızla, çıktıların sürekli olarak izlenip değerlendirildiği ve bu değerlendirmelere göre ders programlarımızın amacını yerine getirmek için yöntemlerin iyileştirildiği dinamik bir yapıya kavuşulacaktır. Öğrenci Anket Formu”nu doldurup görüşlerinizi belirterek yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Bu ankette 23 soru var.