Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI İÇ PAYDAŞ ANKETİ

(AKADEMİK PERSONEL)

(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici)

Değerli ekip arkadaşlarım;

 

Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta olan 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı kapsamındaki “Paydaş Analizi” çalışmasının önemli bir bölümünü oluşturan bir anket hazırlanmıştır.

 

Bu anket çalışmasının temel amacı, sizlerin görüş, öneri, talep ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve 2013-2017 dönemini kapsayan stratejik planımızın hazırlanması sürecine katılımınızı sağlamaktır.

 

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Marmara Üniversitesi Hakkındaki Değerlendirmeleriniz” ile ilgili sorular yeralmaktadır. İkinci bölümde “Marmara Üniversitesi’nin Vizyonu, Misyonu, İlkesi (Sloganı) ve Değerleri” hakkındaki önerilerinizi belirtmeniz bizlere yol gösterici olacaktır. Üçüncü bölüm ise demografik bilgileri içermektedir.

 

Değerli ekip arkadaşlarım, anket bilgileri 2013-2017 Stratejik Planı dışında herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır.

 

Anketin doldurulması, 2013-2017 Stratejik Planı’nın sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve Marmara Üniversitesi’nin dünyanın çağdaş üniversiteleri arasında yerini alması açısından son derece önemlidir.

 

Çalışmaya vereceğiniz destekten dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım.

 

Prof. Dr. M. Zafer GÜL

Marmara Üniversitesi Rektörü