Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ROLÜ

Demografik
Cinsiyetiniz?
Yaşınız?
Mezuniyet durumunuz?
Meslekteki kıdem süreniz?
Firmadaki hizmet süreniz?
Firmadaki görev tanımınız?
Çalıştığınız sektör?
Çalıştığınız departman?
Firmada çalışan personel sayısı?
Aylık net geliriniz?
Kurumsal Girişimcilik

Aşağıdaki ifadelerle ilgili düşüncelerinizi işletmeniz için yanıtlayınız.  

(1: Oldukça Az; 5: Oldukça Fazla)

1. İşletme yönetimi, çalışanlardan gelen önerilere ne derece açıktır?
2. İşletmenizde, çalışanların düşüncelerini hayata geçirmelerini sağlayacak nitelikte inisiyatif kullanabilmeleri ne derece mümkündür?
3. İşletmenizde, çalışanlar sorunlara analitik çözümler getirmeye ve bunları uygulamaya ne derece teşvik edilmektedir?
4. İşletme yönetimi, yeni proje ve fikirleri ne derece desteklemektedir?
5. İşletmenizde, çalışanların ne derece yetkilendirildiği söylenebilir?
6. İşletmenizde, sürekli yeniliği sağlayacak esnek örgüt yapıları ne derece esas alınmıştır?
7. İşletmenizde yeniliklerin ödüllendirilmesi ne derece yaygın bir uygulamadır?
8. İşletmeniz, çalışanlarının yaratıcılık ve yenilikçilik faaliyetlerini ne derece ödüllendirir?
9. İşletmenizin tepe yöneticileri, geçmiş 5 yılda, risk oranı yüksek projeleri ne derece uygulama eğiliminde oldu?
10. Belirsiz durumlarda karar verme zorunluluğu ile karşılaşıldığında, İşletmeniz ne derece riske girmeyi göze alır ve agresif bir strateji takip eder?
11. İşletmenizin üst yöneticileri kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için cesur faaliyetlerin gerekli olduğuna ne derece inanmaktadır?
12. İşletmeniz geçmiş 5 yılda, rekabet stratejisini ne derece değiştirdi?
13. İşletmeniz ne derece agresif ve rekabetçi olarak nitelendirilebilir?
14. İşletmeniz, ne derece “rakiplerini çözerek boz” stratejisi uygulamaktadır?
15. İşletmeniz, geçmiş 5 yılda sektördeki faaliyetlerini ne derece genişletti?
16. İşletmeniz, geçmiş 5 yılda, halihazırda faaliyette bulunduğu alanlarda ne derece genişlemeye gitti?
İnsan Kaynakları Uygulamaları

Aşağıdaki ifadelerle ilgili düşüncelerinizi işletmeniz için yanıtlayınız.  

(1: Kesinlikle Katılmıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum)

1. Doğru insanı seçmek için büyük bir çaba sarf edilir.
2. Çalışan adayları uzun dönemli bir bakışla analiz edilir.
3. Personel alım sürecine özel bir önem verilir.
4. Seçim sürecinde oldukça yoğun bir çaba gösterilir.
5. Çalışanlar için yoğun eğitim programları sunulur.
6. Çalışanlar her yıl düzenli olarak eğitim programlarına tabi tutulur.
7. Yeni çalışanlara işleriyle ilgili becerilerini geliştirmeye yönelik formal eğitim programları mevcuttur.
8. Çalışanlara örgütte terfi edebilmelerini mümkün kılacak formal eğitim programları sunulur
9. Çalışanlar örgüt içindeki kariyer yollarını net bir şekilde görebilmektedir.
10. Çalışanların terfi edebileceği birden fazla potansiyel pozisyon mevcuttur.
11. Çalışanların kariyer hedefleri bir üst yöneticileri tarafından bilinir.
12. Çalışanlar arzu ettiği sürece bu örgütte kalacaklarıyla ilgili bir güvene sahiptir.
13. Çalışanların iş güvencesi neredeyse garanti altındadır.
14. Bir çalışanı işten çıkarmak oldukça zordur.
15. Yaşanan ekonomik problemlerde çalışanların işten çıkarılması en son başvurulacak seçenektir.
16. İşin gerektirdiği görevler açıkça tanımlanmıştır.
17. İş tanımları sürekli güncellenmektedir.
18. Her pozisyonun gerektirdiği tüm görevler ayrıntılı ve açık bir şekilde tanımlanmıştır.
19. Tüm çalışanların performans hedefleri mevcuttur.
20. Performans değerlendirme objektif ve ölçülebilir sonuçlara dayanmaktadır.
21. Performans değerlendirmede uzun dönemli ve grup temelli başarıya önem verilmektedir.
22. Çalışanlar örgütün elde ettiği kara göre prim alırlar.
23. Bireysel performans/ Takım performansı kazanılan ücrete doğrudan etki eder.
24. Teşvik uygulaması olarak çalışanlara şirket hisseleri verilir.
25. Çalışanların kararlara katılımı yöneticileri tarafından sıklıkla talep edilir.
26. Çalışanların pek çok konuda inisiyatif kullanmalarına izin verilir.
27. Çalışanlara yaptıkları işi geliştirmeye yönelik önerilerde bulunma fırsatı verilir.
28. Yöneticiler çalışanlarla sürekli açık iletişim halindedir.
Örgüt Kültürü

Aşağıdaki ifadelerle ilgili düşüncelerinizi işletmeniz için yanıtlayınız.  

(1: Kesinlikle Katılmıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum)

1. Çalışan odaklı bir işletmedir. Büyük bir aile gibidir. Çalışanlar kendileriyle ilgili pek çok şeyi paylaşırlar.
2. Destekleyici, teşvik edici ve geliştiricidir.
3. Takım çalışması, fikir birliği ve kararlara katılıma önem verilir.
4. Sadakat ve karşılıklı güven mevcuttur. Çalışanların örgüte bağlılığı yüksektir.
5. Çalışanların gelişimine önem verilir. Yüksek güven, açıklık ve katılım süreklidir.
6. İnsan kaynaklarının, takım çalışmasının, bağlılığın ve insanlara yönelik ilginin gelişimine önem verilir.
7. Dinamik ve girişimci bir işletmedir. Çalışanlar masalarından kafalarını kaldırıp risk almaya teşvik edilirler.
8. Girişimcilik, yenilikçilik, risk almaya önem verilir.
9. Bireylerin risk almalarına, yenilik getirmelerine, özgürlük ve kendine has yapılarına değer verilir.
10. Yenilik ve gelişmeye bağlılık yüksektir. Sürekli bıçak sırtında olma hali vurgulanır.
11. Yeni kaynaklar elde etme ve yeni fırsatlar yaratmaya önem verilir. Fırsatlar için yeni yöntemler denemeye sıcak bakılır.
12. Benzersiz ve en yeni ürün ya da hizmetleri sunar. Ürün lideri veya yenilikçidir.
13. Sonuç odaklı bir işletmedir. Yöneticiyle çalışan arasındaki temel mesele işin bitirilip bitirilmediğidir.
14. Pratik, agresif, sonuç odaklıdır.
15. Zorlayıcı ve rekabetçidir, çalışanlarından talepleri ve başarı beklentileri yüksektir.
16. Başarı ve hedeflere ulaşma sürekli olarak vurgulanır.
17. Rekabetçi eylemler ve başarıya önem verilir. Zor hedeflere ulaşma ve pazarda sürekli kazanma arzusu baskındır.
18. Pazarda kazanma ve rakiplerini geride bırakmaya odaklıdır. Rekabetçi Pazar Liderliği temeldir.
19. Kontrolcü ve sınırlayıcı bir işletmedir.İnsanların ne yapacakları genellikle formal prosedürlerle tanımlanmıştır.
20. Koordine edici, organize edici ve verimlilik odaklıdır.
21. Çalışan güvenliği, emirlere itaat, ilişkilerde öngörülebilirlik ve istikrar önemlidir.
22. Formal kurallar ve politikalar vardır. Örgütün sorunsuz işleyişini sürdürmeye önem verilir.
23. Kalıcılık ve istikrar önemlidir. Verimlilik, kontrol ve sorunsuz faaliyetler önemlidir.
24. Zaman planlarına uyma, güvenilir dağıtım ve düşük maliyetli üretim konusuna hassasiyet gösterilir.
Örgütsel Destek

Aşağıdaki ifadelerle ilgili düşüncelerinizi işletmeniz için yanıtlayınız.  

(1: Kesinlikle Katılmıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum)

1. Çalıştığım işletme, kendisi için gerçekleştirdiğim katkıya değer verir.
2. Çalıştığım işletme, gösterdiğim herhangi bir ekstra çabayı takdir etmez.
3. Çalıştığım işletme, tarafımdan gelen şikayetleri yok sayar.
4. Çalıştığım işletme, benim iyiliğimi gerçekten önemser.
5. Mümkün olabilecek en iyi işi yapsam da, çalıştığım işletme bunu fark etmez.
6. Çalıştığım işletme, işteki genel tatmin düzeyimi önemser.
7. Çalıştığım işletme, bana çok az ilgi gösterir.
8. Çalıştığım işletme, işteki başarılarımla gurur duyar.
Pazar koşulları

İşletmenizin faaliyet gösterdiği pazarla ilgili ifadelere ne derece katıldığınızı işaretleyiniz.

(1:Kesinlikle Katılmıyorum; 5:Kesinlikle Katılıyorum)

1. Faaliyet gösterdiğimiz sektör sürekli büyümektedir.
2. Faaliyet gösterdiğimiz sektörün ileriki 12 aydaki durumu iyi gözükmektedir.
3. Müşteri tercihleri sürekli değişmektedir.
4. Sosyal değerler sürekli değişmektedir.
5. İş çevresi sürekli değişmektedir.
6. Gelecekte yaşanacak değişimleri sezmek oldukça güçtür.
7. Gelecekteki rekabet düzeyini tahmin etmek oldukça güçtür.
8. Gelecekteki tehditleri öngörmek oldukça güçtür.
9. Faaliyet gösterdiğimiz sektör yeniliklere açıktır.
İşletme Performansı
En büyük rakibinizle işletmenizin son üç yılını kıyasladığınızda, işletmenizi aşağıdaki kriterlere göre nasıl değerlendirirsiniz? (1: Oldukça Başarısız; 5: Oldukça Başarılı)
1. Satışlar
2. Finansal performans
3. Pazar payındaki büyüme
4. Mali hedeflerinin gerçekleşmesi
5. Hedeflere ulaşabilme derecesi
6. Rakiplerine göre durumu
7. Kurumsal imajı
8. Zor durumlarla başa çıkma düzeyi
9. Nitelikli insan gücüne sahip olma düzeyi
10. Performans seviyesinin talepleri karşılamadaki yeterliliği