0%
Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Kontrol Aracı Olan Sürdürülebilir Katma Değer Yaklaşımı ve İşletmelerin Finansal Performansı İle İlişkisine Yönelik Türkiye Uygulaması

Sayın Yetkili,

Bu araştırma Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Haluk SUMER danışmanlığında Arş. Gör. Çağrı AKSOY HAZIR tarafından yazılmakta olan “Kontrol Aracı Olarak Sürdürülebilir Katma Değer Yaklaşımı ve İşletmelerin Finansal Performansı ile İlişkisine Yönelik Türkiye Uygulaması” doktora tezine yöneliktir.

Araştırmadan elde edilecek olan sonuçlar bilimsel ahlaka uygun olarak gizlilik içerisinde değerlendirileceğinden soruları samimiyetle cevaplandırmanız araştırmanın güvenilirliğini artıracaktır. Anket yaklaşık 8 dakikanızı alacaktır. İçtenlikle cevapladığınız ve zaman ayırarak araştırmaya yaptığınız katkılar için teşekkür ederiz.

Saygılar

Arş. Gör. Çağrı AKSOY HAZIR

e-mail: cagri.aksoy@marmara.edu.tr

Bu ankette 19 soru var.