Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrenci Anketi (2. Sınıf)

 
 

                               MARMARA ÜNİVERSİTESİ

                               MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

                              BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

                            ÖĞRENCİ ANKET FORMU - NİSAN 2018

 

 

Evrensel ölçütlerde mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen MÜ  Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretim programlarında geniş çaplı bir iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışması yürütmektedir. Bu çalışmaya temel olmak üzere, öğretim üyelerimizin görüşleri doğrultusunda bölümlerimizin vizyonu, misyonu, eğitsel hedefleri stratejik planlarımızla belirlenmiştir. Bu nedenle elde edilen izleme sonuçlarına göre eğitim-öğretim programlarımızda gerekli düzenlemeler ve değişiklikler yapılacaktır. Bu değerlendirmeler için en önemli girdilerden birini siz öğrencilerimizin görüşleri oluşturacaktır.

 

“Öğrenci Anket Formu”nu doldurup bize ulaştırarak yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Bu ankette 33 soru var.
A. Genel Bilgiler
Cinsiyet
Sınıf
Hazırlık okudunuz mu?
Yatay-dikey geçiş yaptınız mı? Evet ise, hangi üniversite/bölüm?
Çift Anadal Programından (ÇAP)/Yan Dal yararlanıyor musunuz? Evet ise, hangi bölüm?
Hangi tür liseden mezun oldunuz?
Üst sınıflardan ders alıyor musunuz ? Alıyor iseniz hangi dersler ?
Lütfen Genel Not Ortalamanızın (GANO) hangi aralıkta olduğunu işaretleyiniz
Öğrenci kulüplerine üye misiniz? Cevabınız evet ise kulüp adları ve varsa etkinlik ve görevlerinizi belirtiniz.
Barınma ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?
Burs alıyor iseniz, aldığınız burs aylık ihtiyaçlarınızın ne kadarını karşılamaktadır?
B. Üniversite Hakkında Bilgiler
Psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetinin üniversitede hangi düzeyde verildiğini düşünüyorsunuz?
Üniversitedeki eğitsel etkinliklere (seminer, konferans, sempozyum vb.) hangi sıklıkta katılıyorsunuz? 
Üniversitede düzenlenen eğitsel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?
Üniversitenin başka ne tür eğitsel etkinlik düzenlemesini beklerdiniz?
Üniversitedeki kültürel etkinliklerini yeterli buluyor musunuz?
Üniversitedeki kültürel etkinliklere hangi sıklıkta katılıyorsunuz?
Üniversitenin başka ne tür kültürel etkinlikleri düzenlemesini beklerdiniz?
Üniversite kütüphanesinden hangi sıklıkta yararlanıyorsunuz?
Diğer üniversite etkinlik veya kütüphanelerinden yararlanıyor musunuz, yararlanıyor iseniz hangileri?
Üniversitedeki spor etkinliklerine hangi sıklıkta katılıyorsunuz?
Üniversitede spor yapmak için sunulan olanakları yeterli buluyor musunuz?
Üniversitede şu anda düzenlenmeyen ne tür spor etkinlik düzenlemesini beklerdiniz?
Öğreniminiz süresince Öğrenci İşleri Bürosu’nun karşılaştığınız sorunlarda yeterince yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? (Yetersiz ise yetersiz gördüğünüz noktaları belirtiniz)
C. Bölümümüz Hakkında

Bölümümüzde aldığınız eğitim sonucu kazandığınız özellikleri değerlendiriniz. Listedeki uygun seçeneği işaretleyerek gelişiminize katkıda bulunan eğitsel tecrübeler ve dersler hakkındaki görüşlerinizi belirtiniz. Soruların altında şık varsa şıkka göre yoksa aşağıda verilen puanlama cetvelini kullanarak her sorunun karşılığını puanlayınız.

1-Hayır   2- Kısmen    3- Genellikle   4- Evet     

Listedeki uygun seçeneği işaretleyin.

a) Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü/mesleğini bilerek mi seçtiniz?

b) Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne gelmekle doğru bir seçim yapmış olduğunuzu düşünüyor musunuz?

c) Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmayı düşünüyor musunuz?

d) Bölümümüzde yüksek lisans yapmayı düşünüyor musunuz?

e) Bölümümüzde aldığınız eğitimden sonra yurt dışında eğitiminize devam etme gibi bir isteğiniz var mı?

f) Size sunulan matematik, fizik ve kimya derslerinden yeterince fayda sağladığınızı düşünüyor musunuz?

g) Açılan Teknik Olmayan Seçmeli dersleri yeterli görüyor musunuz?

h) Derslerde verilen proje ve ödevlerin faydalı ve gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?

i) Size sunulan bilgisayar kullanma olanaklarından memnun musunuz?

j) Fakültedeki bilgisayar olanaklarından ders dışında faydalanıyor musunuz?

k) Aldığınız dersler ile ilgili yeterince kaynak mevcut mu?

l) Öğretim üyelerinizle karşılıklı iletişim kurma konusunda sıkıntı çekiyor musunuz?

m) Araştırma görevlileri ile karşılıklı iletişim kurma konusunda sıkıntı çekiyor musunuz?

n) Şu ana kadarki eğitiminiz süresince bölümümüzün ve yönetim kadrolarının gereksinim duyduğunuzda size yeterli desteği verdiğini, sorunlarınızla ilgilendiğini düşünüyor musunuz?

o) Bugüne kadarki eğitiminiz süresince kültürel, güncel ve çağdaş gelişmeler konusunda size katkı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bölümümüzün yeterli ortamı sağladığını ve gerekli etkinlikleri düzenlediğini düşünüyor musunuz?

p) Bölümümüzün sahip olduğu alt yapı olanakları (sınıf, laboratuvar, dinlenme ortamları) sizin iyi bir eğitim almanıza olanak sağlayacak düzeyde mi?

r) Eğitiminiz süresince (eğer yaptıysanız) yaptığınız stajların size mesleki anlamda katkısı olduğunu düşünüyor musunuz ?

s) Danışmanınızdan yeteri kadar yardım alıyor musunuz?

Danışmanınız olan öğretim üyesiyle ne sıklıkla görüşüyorsunuz?
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kaçıncı tercihinizdi?
Müfredatımızda olmasını arzu ettiğiniz seçmeli dersler var mı? Varsa belirtiniz.
Teknik Olmayan Seçmeli ders öneriniz varsa yazınız (kültürel, sanatsal, spor vs.). 
Aldığınız derslerde problem çözme teknikleri ne ölçüde öğretilmektedir?
Eğitiminizi tamamladıktan sonra hangi sektörde çalışmayı istiyorsunuz?
Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin beğendiğiniz nitelikleri nelerdir?
Marmara Üniversitesi ile ilgili ve/veya mezun olduğunuz bölümle/fakülte ile ilgili iyileştirilmesini istediğiniz konular nelerdir? (Lütfen önerilerinizi somut olarak yazınız.)