Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezun Anketi

                                MARMARA ÜNİVERSİTESİ

                                MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

                                  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

                                MEZUN ANKET FORMU

 

 

Evrensel ölçütlerde mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretim programlarında geniş çaplı bir iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışması yürütmektedir. Bu nedenle elde edilen izleme sonuçlarına göre eğitim-öğretim programlarımızda gerekli düzenlemelerin  ve değişikliklerin  yapılması planlanmaktadır. Bu değerlendirmeler için en önemli girdilerden birini sizlerin görüşleri oluşturacaktır. Katkılarınız  için şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

Prof. Dr. Haluk Rahmi Topcuoğlu
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Mühendislik Fakültesi
Tel:  (216) 3472859

Email: haluk@marmara.edu.tr


 

 

Bu ankette 39 soru var.
Kişisel Bilgiler
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Kişisel Bilgiler 
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezuniyet yılınızı seçiniz.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Yüksek lisans dereceniz var mı?
Hangi üniversite/bölümden? 
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Doktora dereceniz var mı?
Hangi üniversite/bölümden? 
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Halihazırda lisansüstü eğitime devam ediyor musunuz?
Hangi üniversite / bölümde?
Diğer Bilgiler
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Şirket Bilgileri
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
İşvereninizin / takım liderinizin / yöneticinizin
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Şu ana kadar hangi sektörlerde çalıştınız?

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezuniyetinizden sonra AR-GE merkezi/departmanı ya da üniversitelerde çalıştınız mı?
Lütfen hangi AR-GE merkezi / üniversitede çalıştığınızı belirtiniz.
Lütfen hangi pozisyon(lar)da çalıştığınızı belirtiniz.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Şu andaki çalıştığınız pozisyonda kendinizi nasıl tanımlarsınız? Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Meslek hayatınız boyunca aşağıdaki seçeneklerden hangilerine uygun pozisyonlarda çalıştınız? 
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Şirket kurma deneyiminiz oldu mu?
Hangi sektörde?
Lütfen yaklaşık personel sayısını belirtiniz.
Anket Soruları

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ndeki deneyimlerinize dayanarak, lütfen en uygun seçeneği işaretleyiniz.

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Bilgisayar Mühendisliği eğitiminiz becerilerinizi ne derecede geliştirdi?

a) Matematik, fen ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olma.

b) Teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

c) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

ç) Uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

d) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi.

e) Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

f) Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

g) Bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü karmaşık problemlerin veya araştırma konularının incelenmesi ve geliştirilen sistemlerin test edilmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 

ğ) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

h) Bireysel olarak çalışabilme ve insiyatif alabilme becerisi.

ı) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

i) İngilizce dil bilgisi.

j) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.

k) Etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

l) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.

m) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

n) Güncel/Çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olma.

o) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

ö) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye sahip olma.

p) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgiye sahip olma.

r) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahip olma.

s) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgiye sahip olma.

ş) Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgiye sahip olma.

t) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olma.

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Üniversitedeki deney tecrübeniz (Deney kavramı içinde bir probleme yönelik algoritmaların karşılaştırılması, geliştirilen sistemlerin test edilmesi gibi çalışmaları düşünebilirsiniz.)

a) Derslerle iyi bir ilişki içindeydi.

b) Alanımdaki modern teknikleri/süreçleri öğrenmeme yardımcı olmuştur.

c) Alanımdaki temel konuları anlamamı sağlamıştır.

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Bölümdeki akademik ortam

a) Araştırmaya katılmamı teşvik etti.

b) Bağımsız çalışmayı cesaretlendirdi.

c) Bölümdeki araştırma projelerine (üniversite / Tübitak / AB projesi gibi) katılmam için uygundu.

d) Takım çalışması becerisini kazandırıdı.

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Üniversitedeki tasarlama tecrübeniz (Sistem tasarlama, ürün / yazılım tasarlama, vb.)

 

1 Düşük <----> 5 Yüksek

a) Derslerdeki ödevlerden edinilmiştir.

b) Derslerdeki laboratuvar çalışmalarından edinilmiştir.

c) Bitirme ödevinden edinilmiştir.

d) Yapılan staj çalışmalarından edinilmiştir.

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Üniversitedeki tasarlama çalışmalarında aşağıdaki konulara değinilme derecesi

a) Ulusal ve uluslararası mühendislik standartları

b) Ekonomik ve mali konular

c) Çevre bilinci

d) Sağlık ve güvenlik

e) Sosyal konular ve etik değerler

f) Modern mühendislik uygulamalarındaki teknik ve aletlerin kullanımı

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Mezun olurken

 

a) Mesleğe yeterince hazır durumda idim.

b) Yüksek lisans eğitimine hazır durumda idim.

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Bölüm dersleri

a) İnsan ve toplum bilimleri derslerinin eğitiminizdeki önem derecesi

b) Meslek-Tasarım derslerinin eğitiminizdeki önem derecesi

c) Temel Bilimler derslerinin eğitiminizdeki önem derecesi

d) Temel Mühendislik derslerinin eğitiminizdeki önem derecesi

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Yaşam boyu öğrenmeye ne derecede hazırlıklısınız?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Bölümün akademik düzeyini derecelendiriniz.
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Eğitim/öğretim yaşantınızın iş yaşamı gereklerini karşılama derecesi
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Lütfen, aldığınız eğitim-öğretimle ilişkili olarak genel bir değerlendirme yapınız.

a) Bilgisayar laboratuarları (donanım ve yazılım) yeterliliği

b) Deney laboratuarlarının yeterliliği

c) Bölüm öğretim üyelerinin bilgi seviyesi ve mesleki gelişiminize katkısı

d) Araştırma görevlilerinin bilgi seviyesi ve mesleki gelişiminize katkısı

e) Öğretim üyelerinden aldığınız danışmanlık hizmetinin (ders, proje, kulüp ve diğer danışmanlıklar) eğitim hayatınıza olumlu etkisi

İş hayatınızda hangi deneyimlere gerek duydunuz? (Takım çalışması, akademik bilgi deneyimi, vb.)
Üniversite eğiminiz boyunca Ulusal ve Uluslararası çalışma grupları veya aktivitelerde (Proje, Erasmus,   Seminer v.b) yer aldınız mı? Fayda sağladı mı?
Üniversite eğitiminde neleri değiştirmek isterdiniz?
Mezun olduktan sonra öğrenme gereğini duyduğunuz ve bilgisayar mühendisliği eğitimi içinde olmasında fayda gördüğünüz konuları veya dersleri belirtiniz.
Bilgisayar Mühendisliğine yönelik sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde yapmayı düşündüğünüz etkinlikler varsa belirtiniz.
Sektörde öğrencilerimizi yeni teknolojiler hakkında bilgilendirmek amacıyla seminer vermek ister misiniz? 
Seminer vermek istediğiniz konuları yazınız.
Diğer görüşleriniz