Dikkat: Tarayıcınızda JavaScript betiklerinin yürütülmesi devre dışı bırakılmış. Bu nedenle bu anketteki tüm soruları yanıtlayamayabilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızı denetleyin.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yeni Giren Öğrenci Anketi

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKET ANALİZ FORMU

 

 

 

AMACI

Eğitim Verimliliği, Teknolojisi ve Akreditasyon Süreci Memnuniyet Anketlerinin Yapılması

KONUSU

Yeni Giren Öğrenci Anket Formu

PERİYODU

Yıllık

TARİHİ

2017-2018 Öğretim Yılı

 

MÜ  MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESİ

 

Evrensel ölçütlerde mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinen MÜ  Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretim programlarında geniş çaplı bir iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışması yürütmektedir. Bu çalışmaya temel olmak üzere, öğretim üyelerimizin görüşleri doğrultusunda bölümlerimizin vizyonu, misyonu, eğitsel hedefleri stratejik planlarımızla belirlenmiştir. Bu nedenle elde edilen izleme sonuçlarına göre eğitim-öğretim programlarımızda gerekli düzenlemeler ve değişiklikler yapılacaktır. Bu değerlendirmeler için en önemli girdilerden birini siz öğrencilerimizin görüşleri oluşturacaktır.
 
 
 
“Öğrenci Anket Formu”nu doldurup bize ulaştırarak yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.
 
Bu ankette 34 soru var.
A. Genel Bilgiler
Cinsiyet
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Hangi tür liseden mezun oldunuz?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Hazırlık okudunuz mu? Cevabınız evetse hazırlık sınıfında aldığınız İngilizce eğitimini yeterli buldunuz mu?
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Çift Anadal Programı'ndan (ÇAP) yararlanmayı düşünüyor musunuz? Evet ise, hangi bölüm? 
(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Yan Anadal Programı'ndan (YAP) yararlanmayı dşünüyor musunuz? Evet ise, hangi bölüm?

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Barınma ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?
Burs alıyor iseniz, aldığınız burs aylık ihtiyaçlarınızın ne kadarını karşılamaktadır?
Kendinizi nasıl bir öğrenci olarak tanımlarsınız? 
Öğrenci kulüplerine üye misiniz? Cevabınız evet ise kulüp adları ve varsa etkinlik ve görevlerinizi belirtiniz.
B. Üniversite Hakkında Genel Bilgiler
Üniversite bünyesinde psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti verildiğini biliyor musunuz? Cevabınız Evet ise bu hizmetten yararlanıp yararlanmadığınızı belirtiniz. 
Üniversitedeki eğitsel etkinliklere (seminer, konferans, sempozyum vb.) hangi sıklıkta katılmak istersiniz?
Üniversite kütüphanesinden beklentileriniz nelerdir? Kütüphaneden hangi sıklıkta yararlanmak istersiniz?
Diğer üniversite etkinlik veya kütüphanelerinden yararlanmak ister misiniz? Nedenini bildiriniz?
Üniversitede ne tür spor etkinlikleri düzenlenmesini istersiniz? Bu tür etkinliklere hangi sıklıkta katılmak istersiniz?
Üniversitede spor yapmak için sunulan olanakları yeterli buluyor musunuz?
C. Bölümümüz Hakkında

Aşağıda verilen kriterleri değerlendiriniz. Soruların altında şık varsa şıkka göre yoksa aşağıda verilen puanlama cetvelini kullanarak her sorunun karşılığını puanlayınız.

1- Fikrim Yok       2- Hayır         3- Kısmen        4-Genellikle        5-Evet

(Bu sorunun yanıtlanması zorunludur)
Bilgisayar  Mühendisliği Bölümünü/mesleğini bilerek mi seçtiniz?
Bilgisayar Mühendisliği edinmek istediğiniz meslekler arasında kaçıncı tercihinizdi?
LYS sınavında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kaçıncı tercihinizdi?
LYS giriş sıralamanız?
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü tercih etme nedenleriniz nedir? (Uygun olanların hepsini işaretleyiniz)
Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ni seçmenizdeki nedenler nelerdir? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz.)
Bölüm ya da üniversite değişikliği yapmak ister misiniz? Nasıl?
Mezun olunca nasıl bir kariyer düşünüyorsunuz?
Bölümümüzde aldığınız lisans eğitiminden sonra yüksek lisans yapmayı düşünüyor musunuz?
Bölümümüzde aldığınız lisans eğitiminden sonra yurt dışında eğitiminize devam etme gibi bir düşünceniz var mı?
Müfredatımızda olmasını arzu ettiğiniz seçmeli dersler var mı? Varsa belirtiniz.
Fakültedeki bilgisayar olanaklarından ders dışında faydalanmak ister misiniz?
Danışmanınız olan öğretim üyesiyle hangi sıklıkla görüşüyorsunuz ? 
Bölümdeki öğretim elemanlarından (öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri) beklentileriniz nelerdir?
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden beklentileriniz nelerdir?
Eğitiminiz süresince kültürel, güncel ve çağdaş gelişmeler konusunda size katkı sağlayacak hangi tür etkinliklerin düzenlenmesini istersiniz?
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü gezdiniz mi? Bölümümüzün sahip olduğu alt yapı olanakları (sınıf, laboratuvar, dinlenme ortamları) sizin iyi bir eğitim almanıza olanak sağlayacak düzeyde olduğunu düşünüyor musunuz?
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün iş olanakları hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Mezuniyet sonrası iş bulma konusunda bölümün ne tür bir katkı sağlamasını istersiniz?
Eklemek istediğiniz diğer konular: